Перечень учебников

Учебники онлайн

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка (Щербіна Н.М.)

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ
1.1 Сутність економічного району та об’єктивний комплексний характер його формування
1.2 Основні районоутворюючі фактори
1.3. Принципи виділення великих економічних регіонів
1.4. Економічне районування в Україні
Проблеми і перспективи економічного районування
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
РОЗДІЛ 2. РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ В ІНТЕГРАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РАЙОНАХ УКРАЇНИ
2.1 Регіональні особливості територіальної організації продуктивних сил України
Особливості сучасного розвитку продуктивних сил України
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ
РОЗДІЛ 3. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
3.1. Поняття, цілі та завдання регіональної економічної політики України
Специфіка проведення регіональної економічної політики
3.3 Передумови формування та перспективи розбудови спеціальних (вільних) економічних зон
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ
ЛІТЕРАТУРА 
© uchebnik-online.com