Перечень учебников

Учебники онлайн

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В РЕГІОНІ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ

Рівень інвестиційної привабливості регіону визначається за показниками: обсяги та темпи зростання прямих іноземних інвестицій, питома вага прямих іноземних інвестицій в економіку регіону у загальному їх обсязі по Україні та ін.

Посилення інвест. складової місц. Бюджету, вишукування додаткових інвестицій в галузі, які мають вирішальне значення для задоволення потреб населення, стимулювання залучення додаткових коштів як самих підприємницьких структур, так і шляхом створення сприятливих фінансових можливостей для іноземних інвесторів – надання податкових пільг, вільного вивезення одержаного прибутку, гарантії збереження майна та захисту іноземних інвесторів.

Стимулювання інвестицій для розширення виробництв за рахунок коштів підприємницьких структур має здійснюватися з урахуванням форми власності, галузі виробництва, природних умов, територіального розміщення та інших факторів. Тут потрібний диференційований підхід, оскільки лозунг створення однакових можливостей є ні чим іншим, як спрощенням проблеми до такого рівня, що вона втрачає зміст і практичне призначення. Звісно, при цьому мають також надаватися податкові пільги, гарантії вільного ціноутворення, створюватися сприятливі форми кредитування.

Ще одним важливим напрямом розвитку регіону є реструктуризація підприємств, які приватизуються. Тільки так вони стануть привабливими для потенційного інвестора. Тому необхідно створювати механізм реальної участі іноземних інвесторів у приватизації підприємств області і ретельно контролювати використання власності, що належить державі і місцевим радам, оскільки це також є джерелом розвитку інвестиційної діяльності.

Важливою є тактика роботи з потенційними інвесторами, яка передбачає створення та удосконалення мережі бізнес-центрів, опрацювання бізнес-проектів з урахуванням вимог міжнародних фінансових організацій та їх просування на світові фінансові ринки тощо.

З метою суттєвого збільшення реальних інвестицій в економіку регіону необхідно використовувати розширення повноважень регіону по управлінню державними корпоративними правами відносно найважливіших підприємств області, а також участь в організації та здійсненні приватизації, яка має переорієнтовуватися з простого продажу державних пакетів акцій так званим портфельним інвесторам на інвестування безпосередньо підприємств з розширенням їх діючого виробничого капіталу.

Необхідною є робота по зниженню можливих ризиків для інвестицій – це і нерозвиненість інфраструктури ринку, несприятливий для підприємств податковий клімат, корупційні дії частини чиновників.

Т.ч. шляхи: формування державної та регіональної інфраструктури залучення інвестицій – агентств із залучення інвестицій, бюро з обслуговування інвесторів;

- підтримка інвестиційних проектів, що використовують сучасні енергозберігаючі технології та не забруднюють навколишнє природне середовище;

- запровадження ефективного кредитно-гарантійного механізму мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва, залучення на прийнятних умовах іноземних кредитних ресурсів для фінансування малих підприємств, а також молодих підприємців – початківців;

- сприяння створенню пайових інвестиційних фондів з реалізації інноваційних проектів тощо

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com