Перечень учебников

Учебники онлайн

Управління регіональною економікою (Стеценко Т.О, Тищенко О.П.)

Розділ 1. Теоретичні основи управління регіональною економікою
1.1. Регіон як предмет наукового дослідження
1.2. Регіональна структура України та структура господарства регіону
1.3 Сутність, методологічні принципи та методи управління регіоном
Основні терміни
Питання для самоперевірки
Розділ 2. Система регіонального управління
2.1. Теоретичні засади регіонального управління
2.2. Світовий досвід регіонального управління
2.3. Роль місцевого самоврядування в управління регіональним розвитком
2.4. Регіональний менеджмент
2.5. Управлінські рішення: їх розробка та ефективність
Основні терміни
Питання до самоперевірки
Розділ 3. Державна регіональна економічна політика
3.1. Теоретичні основи розроблення Державної регіональної економічної політики
3.2. Система цілей і завдань регіональної політики
3.3. Сучасна державна регіональна політика
3.4. Регіональна політика та економічна безпека регіонів
Основні терміни
Питання до самоперевірки
Розділ 4. Управління стратегією регіонального розвитку
4.1. Державна стратегія регіонального розвитку
4.2. Методичні засади розробки стратегій регіонального розвитку
Основні терміни
Контрольні запитання
Розділ 5. Планування та прогнозування в системі управління регіональним розвитком
5.1. Основні засади прогнозування та програмування соціально-економічного розвитку
5.2. Методи та види регіонального прогнозування та програмування
5.3. Структура та порядок розробки регіональних прогнозів та програм
5.4. Система показників прогнозних й програмних документів
Основні терміни
Питання для самоперевірки
Розділ 6. Методологічні основи аналізу регіонального розвитку
6.1.Теоретичні основи проведення економічного аналізу регіонального розвитку
6.2. Аналіз загальноекономічних показників розвитку регіону
6.3. Аналіз динаміки і структури суспільного виробництва регіону
6.4. Аналіз динамічних якостей регіону
6.5. Аналіз галузевої структури регіону
Основні терміни
Питання до самоперевірки
Розділ 7. Управління розвитком економічного потенціалу регіону
7.1. Поняття економічного потенціалу та його роль для економічного розвитку регіону
7.2. Управління природно-екологічним потенціалом
7.2.1. Аналіз природно-екологічних ресурсів регіону
7.2.2. Форми і методи управління природокористуванням
7.2.3. Охорона і використання природних ресурсів
7.3. Управління виробничим потенціалом
7.4. Управління трудовим потенціалом
Основні терміни
Контрольні запитання
Тема 8. Управління регіональними фінансовими ресурсами
8.1. Поняття та склад фінансових ресурсів в регіоні.
8.2. Система фінансового забезпечення регіонів
8.3. Місцеві фінансові інститути: місцеві податки і збори, комунальна власність, комунальний кредит, фінансові комунальні підприємства і комунальні платежі
8.4. Компетенція та функції фінансових органів регіональної влади в галузі фінансів
Основні терміни
Питання для самоперевірки
Розділ 9. Фінансове вирівнювання як складова механізму регіонального розвитку
9.1. Державна регіональна фінансова політика, її зміст та основні завдання
9.2. Вертикальні та горизонтальні дисбаланси
Основні терміни
Питання для самоперевірки
Розділ 10. Управління міськими агломераціями
10.1. Місто як об’єкт управління
10.2 Механізм управління містом
10.3 Стратегія соціально-економічного розвитку міст
10.4 Генеральні плани і районні планування у системі управління міським розвитком
10.5 Світовий досвід політики розвитку міст
Основні терміни
Контрольні запитання
Розділ 11. Управління регіональними кризовими ситуаціями
11.1. Депресивні території: поняття та порядок їх визначення
11.2. Механізми санації депресивних територій
11.3 Спеціальні економічні зони як форма стимулювання розвитку регіонів
Основні терміни
Контрольні запитання 
© uchebnik-online.com