Перечень учебников

Учебники онлайн

Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія. Ч.2 (Геэць В.М.)

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
5.1. Механізм взаємодії внутрішнього та зовнішнього ринків
Література
5.2. Ефективний внутрішній ринок як пріоритет соціально-економічного розвитку України
Література
5.3. Глобалізація світового ринку та тенденції розвитку ринку реклами в Україні
Література
ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
6.1. Світові тенденції інноваційно-технологічного розвитку торгівлі та їх особливості в Україні
Література
6.2. Стратегічні напрями розвитку роздрібної торгівлі України
Література
6.3. Стратегічні напрями структурно-територіальної організації оптової торгівлі
Література
Пріоритети конкурентної політики держави у внутрішній торгівлі України
Література
6.5. Потенціал розвитку підприємств торгівлі та стратегія менеджменту
Література
ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
7.1. Пріоритетні моделі розвитку туризму в умовах глобалізаційних викликів
Література
7.2. Маркетинг співпраці туристичної галузі
Література
РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
8.1. Поєднання фінансового та промислового капіталу: світові тенденції та завдання для України
Література
8.2. Стійкість фінансових ринків в умовах відкритої економіки
Література
8.3. Організаційний ресурс корпорацій у системі забезпечення конкурентоспроможності економіки
Література
РЕЗЮМЕ 
© uchebnik-online.com